Topluluk örgütlenmesi nedir?

Community Organising Banner-01.png


Topluluk örgütlenmesi, çevredeki zorlukları tespit ve bunlarla mücadele etme konusunda insanlara destek olmayı amaçlayan açık ve güçlü bir yaklaşım sağlar. Topluluk örgütlenmesi, tek başına güçsüz olan insanların, ihtiyaç duyulan değişimlerin yapılması konusunda yetkili makamlara baskı yapabilecek ve/veya bu değişimi bizzat gerçekleştirebilecek güce sahip hale gelmelerine imkan tanır. Topluluk örgütlenmesi yaklaşımında, okullar, hayır kuruluşları ve dini gruplar gibi kurumlar bir araya gelir ve birlikte çalışırlar.

Ardından da:

1. Düzenlenmiş, bire bir görüşmeler yoluyla bireyleri ilişkisel olarak birbirlerine bağlarlar.

2. Geniş tabanlı görüşmelerden oluşan “Dinleme Kampanyaları” aracılığıyla, üyelerinin ve diğer insanların karşılaştıkları zorlukları tespit ederler. 

3. Tüm üye kuruluşlarını da kapsayan demokratik bir süreç aracılığıyla en önemli sorunlara öncelik verilmesini sağlarlar.

4. Bu sorunlarla ilgili ulaşılabilir hedefler belirlerler. Elde edilen başarılar, ufak olsalar bile organizasyona güven kazandırır ve üyelerini daha fazla mücadele etme konusunda cesaretlendirir.

5. Harekete geçer ve değişimi yaratırlar.